Privatumo politika

Reikia pagalbos?

Susisiek su mumis!

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiama informaciją, kaip VŠĮ “Robotikos studija“, įmonės kodas 304126031, buveinės adresas Piromonto g. 5-60, Vilnius, LT-09219, (toliau – Duomenų valdytojas) tvarko Jūsų asmens duomenis robotikosstudija.lt internetinėje svetainėje.

Su Duomenų valdytoju galite susisiekti šiais kontaktais: 

Tel.: +37061922230

El. paštas: info@robotikosstudija.lt

Adresas: Piromonto g. 5-60, Vilnius, LT-09219

Kokius Jūsų asmens duomenis mes tvarkome?

Tikslas: Registracijos patvirtinimas į būrelius/stovyklas/gimtadienius.

Duomenys: Vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, informacija apie specialiuosius poreikius ir alergijas, šnekamoji kalba; globėjo vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas. 

Teisinis pagrindas: Sutarties vykdymas.

Saugojimo laikas: Neribotą laiką arba iki kreipimosi su prašymu saugomus duomenis ištrinti.

Tikslas: Tiesioginė rinkodara.

Duomenys: El. pašto adresas.

Kam galime perduoti: Tiesioginės rinkodaros įrankių/paslaugų teikėjams.

Teisinis pagrindas: Sutikimas.

Saugojimo laikas: 3 metus po sutikimo gavimo.

Tikslas: Socialinių tinklų paskyrų administravimas.

Duomenys: IP adresas, unikalus ID, įrenginio informacija.

Kam galime perduoti: Socialinių tinklų valdytojams.

Teisinis pagrindas: Sutikimas.

Saugojimo laikas: Kol sekamos socialinių tinklų paskyros.

Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis socialiniuose tinkluose?

Informaciją, kurią mums pateikiate lankydamiesi mūsų socialinių tinklų paskyrose, mes kontroliuojame bendrai su socialinių tinklų valdytojais, kaip bendri asmens duomenų valdytojai. 

Turime šias paskyras socialiniuose tinkluose:

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Kam galime perduoti Jūsų asmens duomenis?

Jūsų informaciją galime perduoti mūsų darbuotojams, paslaugų teikėjams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. 

Taip pat mes galime atskleisti informaciją apie Jus, jei turime padaryti tai pagal įstatymą arba siekdami apginti savo teises ar interesus, taip pat ketinant perleisti bendrovės veiklos ar jos turto dalį, ar reorganizuoti bendrovę, ar vykdant šiuos procesus, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklą, ar jos dalį įsigijusiam asmeniui, kitiems reorganizavimo dalyviams.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenys mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Duomenų valdytojas, tiek nustatydamas asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio, ar neteisėto pakeitimo, atskleidimo, praradimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Kokios yra Jūsų teisės? 

Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais. Žemiau pateikiame Jūsų teises, susijusias su Duomenų valdytojo vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. 

  • Galite bet kada susisiekti ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų. 
  • Jei sutikote dėl Jūsų duomenų tvarkymo, tai galite bet kada atšaukti kreipdamiesi šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. 
  • Turite teisę prašyti ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
  • Turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais.
  • Turite teisę prašyti netvarkyti Jūsų asmens duomenų arba riboti jų tvarkymą.
  • Turite teisę remiantis BDAR 21 straipsniu nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, ar skundus pateikite mums raštu šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais – ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.

Jeigu, gavus prašymą, ar skundą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų teisės yra arba gali gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą ir apie rezultatą. Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt/).

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Privatumo politika atnaujinta 2022 m. kovo 10 d.